laimingi bus tik tie, kurie atras galimybę tarnauti
KODĖL AŠ TOKS VARGŠAS?

Kartą vienas vargšas sutiko Viešpatį Budą ir jo paklausė:
– Buda, o kodėl aš toks vargšas?
– Todėl, kad tu nepraktikuoji dosnumo.
– Bet, kaip aš galiu praktikuoti dosnumą? Juk aš nieko neturiu ką galėčiau duoti kitiems?
– O, tu didis melagis žmogau. Tu turi penkis objektus su kurių pagalba tu gali praktikuoti dosnumą. Tačiau tu to nedarai.
– O Buda! Prašau pasakyk man kas tie penki objektai, kurių pagalba aš galėčiau praktikuoti dosnumą?
– Gerai. Aš tau papasakosiu. Klausykis:
1. Savo veidu tu gali dovanoti šypsenas kitiems žmonėms, tačiau tu to nedarai.
2. Savo akimis tu gali į kitus žmones žiūrėti meilės ir rūpesčio žvilgsniu, tačiau tu to nedarai.
3. Savo burna tu gali pasakyti kažkam kažką gražaus ir gero, bet tu to nedarai.
4. Savo širdimi tu gali linkėti kitiems laimės, tačiau tu to nedarai.
5. Ir savo kūnu tu gali daryti kažką gero kitiems, bet ir to tu nedarai.
Tu esi turtingas tiek, kiek sau leidi.
Kaip matome mes visi esame turtingi, nes žmogus visus savo turtus laiko širdyje, o ne banke. Tačiau ne visi tai žinome. Net ir turėdami daug pinigų ar kitų vertybių mes galime galvoti, kad turime jų mažai.
Tačiau turint širdyje meilę, ji tampa neįkainuojama ir nesunaikinama. Ir dalinantis ja, jos tik didėja.
                         Aš linkiu Jums meilės!!!


MALDA KAIP BŪTI ŽMONA

 Malda kaip būti Žmona pagal Dievą
Viešpatie, padėk man tapti gera žmona. Suprantu, kad negaliu to padaryti be tavo pagalbos. Išvaduok mane nuo egoizmo, nekantrumo, irzlumo ir paversk juos gerumu, pasiaukojimu ir susitaikančia kantrybe.
Išlaisvink mane nuo blogų įpročių ir prastos nuotaikos, nuo grubių žodžių ir noro gintis, suteik man gerumą, dorybingumą, ištikimybę, švelnumą ir išmokyk sulaikyti emocijas. Suteik man naują širdį, kad joje būtų meilė, taika ir džiaugsmas. Pati aš negaliu susitvarkyti su savo silpnybėmis ir blogais charakterio bruožais, tik Tu gali mane pakeisti. Padėk man tapti vyro pagalbininke ir drauge.
Padėk man padaryti mūsų namus taikia, ramia vieta, kur jis visada grįžtų su džiaugsmu. Išmokyk mane rūpintis savimi, kad būčiau jam patraukli. Padėk man būti pilnai jėgų, turinčia tikslą moterimi, turtinga intelektualiai, emociškai ir dvasiškai. Padėk man tapti moterimi, kuria jis didžiuotųsi, kaip Žmona.
Visas savo viltis dedu prie Tavo Lotosinių Pėdų. Atleidžiu savo vyrą nuo pareigos pildyti tuos mano poreikius, kuriuos gali išpildyti tiktai Tu. Padėk man priimti jį tokį, koks yra ir nemėginti jo keisti. Suprantu, kad jis negali tapti visiškai kitu žmogumi, bet tuo pačiu tikiuosi jame stebuklingų permainų, kurias tik Tu gali įgyvendinti. Keisk mano vyrą taip, kad tai būtų į gera jam. Visiškai pripažįstu, kad nė vienas mūsų nėra tobulas ir niekada tokiu nebus. Tik Tu, Viešpatie, esi tobulas ir, tikiuosi, padėsi mums prisiartinti prie tobulybės.
Viešpatie, meldžiuosi, kad mūsų ištikimybė Tau ir vienas kitam kasdien tik augtų. Tavo valia, lai mano vyras tampa namų galva. Išmokyk mane palaikyti ir gerbti jį, padėti jam vykdyti šeimos galvos pareigas. Padėk suprasti jo širdies troškimus ir gerbti jo nuomonę. Atverk man jo norus ir poreikius. Rodyk jo problemas iki jų apsireiškimo. Įkvėpk gyvybės mūsų santuokai. Tebūnie Tavo valia.Молитва «Женское Счастье в Роду»


Боже, сегодня я возношу Тебе свои молитвы о счастье и благополучии всех женщин моего Рода. Я прошу Тебя, Господи, простить женщин моего Рода за отказ от себя и от своей женской природы… за унижение мужчин… за нерожденных детей… за богохульство и безверие… за магию, колдовство и проклятия… за все дурные поступки, сделанные ими осознанно или нет.

Я прошу Тебя исцелить боль женщин моего Рода… боль одиночества… боль потери детей… Исцели, Господи, женщин моего Рода от боли предательства… от боли потери близких и от боли потери себя…

Я прошу Тебя, Господи, исцелить боль телесных страданий женщин моего Рода… боль нищеты, голода, бедности…боль изгнания и боль измен. Пожалуйста, Боже, исцели их сердца от боли неразделенной любви… от боли несправедливости и боли неверия… Я прошу Тебя, Боже, очистить их сердца от страхов, от волнений и тревог, от переживаний за нас – их потомков.

Очисти их своей благодатью от обид, от разочарований, от гнева и ненависти, от злобы и зависти. Я прошу Тебя, Господи, убери из их ума препятствия на пути к женскому счастью, здоровью, изобилию, благополучию.

Помоги им впустить в свою жизнь счастливые отношения, радостное материнство, женскую самореализацию и благостное душевное состояние. Я прошу Тебя, Боже, освободить женщин моего Рода от тяжелых воспоминаний, от негативных сценариев и программ, от проклятий и самопроклятий, от всякого дурного слова и глаза, направленного в мой Род…