laimingi bus tik tie, kurie atras galimybę tarnauti

Meilė ir širdis

Emociniu lygmeniu širdis ir kraujas, kurį ji varinėja,

reiškia meilę ir džiaugsmą, artimą ryšį su savo šeima.

Moterys, kurios skundžiasi širdimi, paprastai turi daug neišspręstų šeimos problemų,

kurios išstumia iš jų gyvenimo meilę ir džiaugsmą.

Tos problemos trukdo mylėti ir džiaugtis,

nes pačios moterys bijo atsiverti šiems jausmams.

Užsklęsdami širdį meilei, užtveriame kelią srūvančiai gyvenimo versmei.

Daugelio emocinių ligų priežastys esti susijusios su atlaidumu.

Dvasinės atlaidumo pamokos visiems mums labai sunkios, tačiau būtinos,

jei norime tikrai išgyti.

Visi vienaip ar kitaip patiriame išdavystę, netektį arba įskaudinimą.

Atleidimas kaltininkams rodo dvasinį brandumą.

Kas buvo – tas buvo, to nebepakeisi.

Atleisdami išsivaduojame nuo praeities naštos. Taip išsilaisviname iš praeities ir imame gyventi dabartimi. Niekada nesijausite laimingi, sveiki, laisvi ir klestintys, kol laikysitės įsitvėrę praeities ir neatleisite. Tai didžiausia visų mūsų problema ir kartu – sunkiausia dvasinė pamoka: atleisti, mylėti save ir gyventi čia ir dabar. Štai kas gydo širdį.

Kartą per dieną ramiai atsisėskite ir priglauskite rankas prie širdies. Pasiųskite jai savo meilę ir pajuskite, kokia meilė jums joje slypi. Širdis plakė jums dar negimusiai ir plaks tiek, kiek pasirinksite gyventi. Ištyrinėkite savo širdį ir pažiūrėkite, ar nelikę ten pykčio, kartėlio, pagiežos. Atleisdami ir suprasdami, apvalykite savo širdis. Jei žvelgtumėte į viską plačiau, tikrai suprastumėte tas pamokas. Pasiųskite dalelę meilės savo šeimos nariams ir artimiesiems, atleiskite jiems. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja ir prisipildo ramybės jūsų širdis. Jūsų širdis yra meilė, jūsų kraujas yra džiaugsmas. Jūsų širdis su meile varinėja džiaugsmą, sklindantį visu kūnu. Viskas gerai, jūs esate saugi.

Louise L. Hay